Nieuws Najaar 2019

De werkgroep Passende Continentiezorg heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Hieronder een kort verslag van de activiteiten die dit jaar zijn opgestart.

Zwangerschap berichtendienst

In de zomer zijn Karin Alfenaar en Mark Slager aan de slag gegaan met de berichtendienst voor zwangere vrouwen.
Studio Flessenpost (Simone van Daelen en Marleen Klapwijk) is ingehuurd om de eerste 10 animaties te produceren. De beelden worden gemaakt door Studio Antwan, de teksten geschreven door Blauw Schaap, een eerste versie van de website is gemaakt door Jeanine Straatman. Alle onderdelen samen worden door Studio Flessenpost getest met jonge moeders en zwangere vrouwen van allerlei achtergronden.

Planning ontwikkeling berichtendienst

Onderzoek Module Continentie Hulpmiddelen / Incom Studie
Apotheek Orion doet mee aan de ModuleCH studie van het UMCG, die sinds kort is omgedoopt tot de Incom studie.
De Incom studie onderzoekt of de nieuwe Module Continentie Hulpmiddelen zorgt voor veranderingen in de keuze van hulpmiddelen. De module is erop gericht om in plaats vanuit de ernst van de aandoening, de wensen en behoeften van de gebruiker als uitgangspunt voor de keuze van het hulpmiddel te gebruiken.

AAL-Forum

Eind september zijn Mark Slager en Karin Alfenaar naar het Congres van het Europse Active and Assisted Living (AAL) Programme in Aarhus, Denemarken geweest. AAL is een programma dat onderzoek en innovaties voor technologie waarmee ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen stimuleert. Mark was uitgenodigd om tijdens een werksessie te presenteren over continentiezorg bij ouderen en de mogelijkheid het taboe en de schaamte rondom incontinentie te doorbreken met behulp van eHealth. Er kwam veel respons en er een aantal ideeën geopperd om dit project verder en eventueel breder op te pakken. Iemand sprak over ‘shame management’, het managen van de schaamte rond het ouder worden. Meer over het AAL-congres: https://www.aalforum.eu/

ZONMW aanvraag

Samen met het UMCG hebben Bas Steunenberg namens de Hogeschool Utrecht en Mark Slager namens Apotheek Orion een aanvraag ingediend bij ZonMw.
Deze aanvraag is ook samen met Bekkenbodem4All gedaan, zodat zo goed mogelijk de patiënt betrokken wordt.
De bedoeling van de aanvraag is om informatiemateriaal voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden te ontwikkelen over de nieuwe Module Continentie Hulpmiddelen.

Duurzaamheid

Het gebruik van incontinentiemateriaal zorgt voor een grote hoeveelheid afval. Dat is maatschappelijk een probleem, maar ook vaak voor zelfstandig wonende ouderen omdat hun vaak kleinere container snel vol zit met het materiaal.
Er zijn naast het wegwerpmateriaal zijn er ook herbruikbare (wasbare) verkrijgbaar. Deze middelen hebben een beperkt absorptievermogen en zijn dus bruikbaar bij slechts een gedeelte van de mensen met urineverlies. Samen met een student Farmakunde, Rosah Fatah wordt nu onderzocht of mensen deze producten zouden gebruiken en wat dan de impact qua duurzaamheid zou zijn.

Online  cursus

Bas Steunenberg en Mark Slager schrijven samen met Michael van Balken, Uroloog in het Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem een online cursus voor Huisarts, Specialist Ouderengeneeskunde en Apotheker over Passende Continentiezorg. In deze cursus is ook aandacht is voor de cultuur sensitieve kant. De schrijvers werken samen met farmakundige, Beheshta Mohammadi.

VERSLAG KENNISSESSIE 18 SEPTEMBER

Tijdens de Health Tuesday op 18 september bij UCreate in de JIM (Jaarbeurs Innovation Mile) in Utrecht zijn er veel thema’s besproken, problemen belicht en mooie oplosrichtingen aangedragen.

De dag werd geopend door Karin Alfenaar van UCreate, zelf ook deelnemer in de werkgroep Passende Continentiezorg.
Margo Weerts vertelde over het opstellen van de richtlijn hulpmiddelenzorg door het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg met waardevolle aanvullingen van Alco Ausma en Susanne Tiggelen van op de vragen uit de zaal.

Nicole Schaapveld presenteerde de materialen die zijn ontwikkeld vanuit het platform. Deze zijn bedoeld om de patiënt te ondersteunen bij het vinden van passende hulpmiddelenzorg.

Vervolgens vertelde Gul Dolap-Yavuz een prachtig verhaal over mantelzorg, hoe ze op haar 8e al tolk was bij bevallingen en over hoe ze hard werkt aan opzetten van cultuursensitieve zorg.

Waldemar Hogerwaard kwam om een verbinding maken met Zorg van Nu (www.zorgvannu.nl). Zorg van nu trekt het komende jaar het land in om te vertellen over alle mogelijkheden in de zorg en om verhalen en goede ideeën op te halen.
Over goede ideeën gesproken: Michael van Balken vertelde  het verhaal over Aap-Noot-Nier, een helder project voor laaggeletterden.

De resultaten van de Werkgroep Passende Continentiezorg bij de Niet-Westerse migranten tot nu toe werden gepresenteerd door Mark Slager.

Daarna gingen de werksessies van start:
#taboe (Bas Steunenberg & Ruben van Zeeland)

#communicatie (van Gudule Boland van Pharos)
#samenwerking (van Michael van Balken) van start.

In onderstaand schema zijn de uitdagingen rondom continentiezorg in beeld gebracht, net als een aantal tijdens de KennisSessie ontstane/geopperde oplossingsrichtingen.

 

Graag nodigen we u uit om uw goede ideeën te delen en bij te dragen!

Dank Moneeb Rafiq, Isa Vriese en Krista Hendriks voor de organisatie!

 

Kennissessie 18-9-2018 Aankondiging

Op 18 september 2018 organiseert de werkgroep een bijeenkomst om kennis samen te brengen over continentiezorg.

Incontinentie is een iets wat iederen kan overkomen en in veel gevallen is er ook goede zorg voor. Maar in veel gevallen wordt deze zorg niet gegeven. Vaak komt dat omdat mensen met urineverlies niet bij de huisarts of in de apotheek komen.

Bij niet westerse migranten lijkt dit nog meer het geval te zijn. De werkgroep Passende Continentiezorg heeft, samen met de Hogeschool Utrecht verschillende onderzoeken hiernaar gedaan.

Graag willen weervoor zorgen dat
– iedereen in NL gelijke toegang heeft tot goede incontinentiezorg, ongeacht cultuur, gezondheidsvaardigheden en taal.
– wanneer mensen aankloppen met dergelijke klachten ze de juiste zorg krijgen

Programma
13:00 – 13:30 Ontvangst met lunch
13:30 – 13:35 Welkom door Karin Alfenaar, Ucreate
13:35 – 13:55 Implementeren Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg door Margo Weerts, voorzitter van Werkgroep Continentie en Nicole Schaapveld, voorzitter Bekkenbodem4All
13:55 – 14:10 Resultaten Passende Continentiezorg tot nu toe door Mark Slager
14:10 – 14:30 Aap-Noot-Nier bewustzijnproject door Michael van Balken, Uroloog Rijnstate ziekenhuis Arnhem
14:30 – 14:45 Koffiepauze
14:45 – 15:30 Brainstormsessie
– Het Taboe > Bas Steunenberg, docent Hogeschool Utrecht en Ruben van Zeeland, DIG
– Hoe moet de zorgketen eruit zien? > Michael van Balken
– Communiceren met andere culturen over incontinentie > Gudule Boland, senior projectleider Pharos
15:45 – 16:00 Plenaire bespreking resultaten en eventueel afspraken voor vervolg maken
16.00 – 16:15 Vervolgtraject Passende Continentie zorg door Bas Steunenberg
16:15 Borrel

 

Life Journey van een Zwangere mbt Incontinentie

Orkun Günes, Farmakunde student bij de Hogeschool Utrecht heeft door betrokken zorgverleners en jonge Marokkaanse en Turkse vrouwen te interviewen de Life Journey van een zwangere vrouw in kaart gebracht met als doel de contactmomenten te vinden waarop over incontinentie gesproken kan worden.

Belangrijkste punten:

  • kans op incontinentie na de bevalling wordt nauwelijks besproken tijdens en rondom de zwangerschap.
  • de momenten dat het zou kunnen worden besproken worden vaker vermeden door Turkse en Marokkaanse vrouwen omdat ze ipv kraamzorg vaak familie hebben die helpt in de kraamperiode. Ook vindt het vervolgconsult bij de verloskundige na de bevalling vaak niet plaats.

ZonMW Goed Gebruik Hulpmiddelen


We hebben een subsidie van ZonMW ontvangen uit het Goed Gebruik van Hulpmiddelen programma.
De bedoeling is om een netwerk op te bouwen en kennis te verzamelen rondom het onderwerp. Daarmee kunnen we vervolgens een groter onderzoek gaan opzetten.
We zullen en een aantal bijeenkomsten plannen en na de zomer zullen we in de JIM een Kennissessie plannen!

Onderzoek Incontinentie bij Jonge Vrouwen (niet-westerse migranten)

Vivian Eekhart heeft tijdens haar afstudeeronderzoek gekeken naar de problemen rondom de continentiezorg jonge vrouwen van Turkse en Marokkaanse komaf.
Opvallendste uitkomsten:
– er in onbekendheid over de oorzaak, men zou graag tijdens zwangerschap informatie ontvangen.
– urine incontinentie heeft een grote impact op het dagelijks leven en op het uitvoeren van de gebruiken horende bij het geloof.
– het was overigens erg moeilijk om respondenten te vinden voor dit onderzoek.

 

Onderzoek Incontinentie bij Oudere niet-westerse migranten

Salima el Gajdouri heeft tijdens haar afstudeeronderzoek gekeken naar de problemen rondom de continentiezorg bij niet westerse migranten.
Een van de opvallendste uitkomsten is dat men het moeilijk vindt om zelf over incontinentieklachten te beginnen, maar het het heel fijn zou vinden als er actief naar werd gevraagd door bij voorbeeld de huisarts.