Kennissessie 18-9-2018 Aankondiging

Op 18 september 2018 organiseert de werkgroep een bijeenkomst om kennis samen te brengen over continentiezorg.

Incontinentie is een iets wat iederen kan overkomen en in veel gevallen is er ook goede zorg voor. Maar in veel gevallen wordt deze zorg niet gegeven. Vaak komt dat omdat mensen met urineverlies niet bij de huisarts of in de apotheek komen.

Bij niet westerse migranten lijkt dit nog meer het geval te zijn. De werkgroep Passende Continentiezorg heeft, samen met de Hogeschool Utrecht verschillende onderzoeken hiernaar gedaan.

Graag willen weervoor zorgen dat
– iedereen in NL gelijke toegang heeft tot goede incontinentiezorg, ongeacht cultuur, gezondheidsvaardigheden en taal.
– wanneer mensen aankloppen met dergelijke klachten ze de juiste zorg krijgen

Programma
13:00 – 13:30 Ontvangst met lunch
13:30 – 13:35 Welkom door Karin Alfenaar, Ucreate
13:35 – 13:55 Implementeren Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg door Margo Weerts, voorzitter van Werkgroep Continentie en Nicole Schaapveld, voorzitter Bekkenbodem4All
13:55 – 14:10 Resultaten Passende Continentiezorg tot nu toe door Mark Slager
14:10 – 14:30 Aap-Noot-Nier bewustzijnproject door Michael van Balken, Uroloog Rijnstate ziekenhuis Arnhem
14:30 – 14:45 Koffiepauze
14:45 – 15:30 Brainstormsessie
– Het Taboe > Bas Steunenberg, docent Hogeschool Utrecht en Ruben van Zeeland, DIG
– Hoe moet de zorgketen eruit zien? > Michael van Balken
– Communiceren met andere culturen over incontinentie > Gudule Boland, senior projectleider Pharos
15:45 – 16:00 Plenaire bespreking resultaten en eventueel afspraken voor vervolg maken
16.00 – 16:15 Vervolgtraject Passende Continentie zorg door Bas Steunenberg
16:15 Borrel

 

Life Journey van een Zwangere mbt Incontinentie

Orkun Günes, Farmakunde student bij de Hogeschool Utrecht heeft door betrokken zorgverleners en jonge Marokkaanse en Turkse vrouwen te interviewen de Life Journey van een zwangere vrouw in kaart gebracht met als doel de contactmomenten te vinden waarop over incontinentie gesproken kan worden.

Belangrijkste punten:

  • kans op incontinentie na de bevalling wordt nauwelijks besproken tijdens en rondom de zwangerschap.
  • de momenten dat het zou kunnen worden besproken worden vaker vermeden door Turkse en Marokkaanse vrouwen omdat ze ipv kraamzorg vaak familie hebben die helpt in de kraamperiode. Ook vindt het vervolgconsult bij de verloskundige na de bevalling vaak niet plaats.

ZonMW Goed Gebruik Hulpmiddelen


We hebben een subsidie van ZonMW ontvangen uit het Goed Gebruik van Hulpmiddelen programma.
De bedoeling is om een netwerk op te bouwen en kennis te verzamelen rondom het onderwerp. Daarmee kunnen we vervolgens een groter onderzoek gaan opzetten.
We zullen en een aantal bijeenkomsten plannen en na de zomer zullen we in de JIM een Kennissessie plannen!

Onderzoek Incontinentie bij Jonge Vrouwen (niet-westerse migranten)

Vivian Eekhart heeft tijdens haar afstudeeronderzoek gekeken naar de problemen rondom de continentiezorg jonge vrouwen van Turkse en Marokkaanse komaf.
Opvallendste uitkomsten:
– er in onbekendheid over de oorzaak, men zou graag tijdens zwangerschap informatie ontvangen.
– urine incontinentie heeft een grote impact op het dagelijks leven en op het uitvoeren van de gebruiken horende bij het geloof.
– het was overigens erg moeilijk om respondenten te vinden voor dit onderzoek.

 

Onderzoek Incontinentie bij Oudere niet-westerse migranten

Salima el Gajdouri heeft tijdens haar afstudeeronderzoek gekeken naar de problemen rondom de continentiezorg bij niet westerse migranten.
Een van de opvallendste uitkomsten is dat men het moeilijk vindt om zelf over incontinentieklachten te beginnen, maar het het heel fijn zou vinden als er actief naar werd gevraagd door bij voorbeeld de huisarts.

Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg

Zorginstituut Nederland heeft het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg gepubliceerd.

Daarin is aandacht voor de persoonlijke zorg:

De competente zorgprofessional bepaalt in overleg met de cliënt welke functionaliteiten van een hulpmiddel nodig zijn. Hij houdt dus rekening met

  • de stoornissen van de cliënt
  • de beperkingen van de cliënt
  • de participatieproblemen van de cliënt
  • de specifieke situatie van de cliënt (leefomstandigheden enz.).

https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/generiek-kwaliteitskader-hulpmiddelenzorg/Paginas/Home.aspx