Nieuws Najaar 2019

De werkgroep Passende Continentiezorg heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Hieronder een kort verslag van de activiteiten die dit jaar zijn opgestart.

Zwangerschap berichtendienst

In de zomer zijn Karin Alfenaar en Mark Slager aan de slag gegaan met de berichtendienst voor zwangere vrouwen.
Studio Flessenpost (Simone van Daelen en Marleen Klapwijk) is ingehuurd om de eerste 10 animaties te produceren. De beelden worden gemaakt door Studio Antwan, de teksten geschreven door Blauw Schaap, een eerste versie van de website is gemaakt door Jeanine Straatman. Alle onderdelen samen worden door Studio Flessenpost getest met jonge moeders en zwangere vrouwen van allerlei achtergronden.

Planning ontwikkeling berichtendienst

Onderzoek Module Continentie Hulpmiddelen / Incom Studie
Apotheek Orion doet mee aan de ModuleCH studie van het UMCG, die sinds kort is omgedoopt tot de Incom studie.
De Incom studie onderzoekt of de nieuwe Module Continentie Hulpmiddelen zorgt voor veranderingen in de keuze van hulpmiddelen. De module is erop gericht om in plaats vanuit de ernst van de aandoening, de wensen en behoeften van de gebruiker als uitgangspunt voor de keuze van het hulpmiddel te gebruiken.

AAL-Forum

Eind september zijn Mark Slager en Karin Alfenaar naar het Congres van het Europse Active and Assisted Living (AAL) Programme in Aarhus, Denemarken geweest. AAL is een programma dat onderzoek en innovaties voor technologie waarmee ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen stimuleert. Mark was uitgenodigd om tijdens een werksessie te presenteren over continentiezorg bij ouderen en de mogelijkheid het taboe en de schaamte rondom incontinentie te doorbreken met behulp van eHealth. Er kwam veel respons en er een aantal ideeën geopperd om dit project verder en eventueel breder op te pakken. Iemand sprak over ‘shame management’, het managen van de schaamte rond het ouder worden. Meer over het AAL-congres: https://www.aalforum.eu/

ZONMW aanvraag

Samen met het UMCG hebben Bas Steunenberg namens de Hogeschool Utrecht en Mark Slager namens Apotheek Orion een aanvraag ingediend bij ZonMw.
Deze aanvraag is ook samen met Bekkenbodem4All gedaan, zodat zo goed mogelijk de patiënt betrokken wordt.
De bedoeling van de aanvraag is om informatiemateriaal voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden te ontwikkelen over de nieuwe Module Continentie Hulpmiddelen.

Duurzaamheid

Het gebruik van incontinentiemateriaal zorgt voor een grote hoeveelheid afval. Dat is maatschappelijk een probleem, maar ook vaak voor zelfstandig wonende ouderen omdat hun vaak kleinere container snel vol zit met het materiaal.
Er zijn naast het wegwerpmateriaal zijn er ook herbruikbare (wasbare) verkrijgbaar. Deze middelen hebben een beperkt absorptievermogen en zijn dus bruikbaar bij slechts een gedeelte van de mensen met urineverlies. Samen met een student Farmakunde, Rosah Fatah wordt nu onderzocht of mensen deze producten zouden gebruiken en wat dan de impact qua duurzaamheid zou zijn.

Online  cursus

Bas Steunenberg en Mark Slager schrijven samen met Michael van Balken, Uroloog in het Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem een online cursus voor Huisarts, Specialist Ouderengeneeskunde en Apotheker over Passende Continentiezorg. In deze cursus is ook aandacht is voor de cultuur sensitieve kant. De schrijvers werken samen met farmakundige, Beheshta Mohammadi.